Tin tức mới

Huyện Tân Thành: Hội nghị chuyên đề "Phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý" cho hơn 200 người

Ngày 24-4, UBND huyện Tân Thành đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 cho hơn 200 cán bộ, công chức, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên viên Trung tâm TGPL tỉnh phổ biến những điểm mới, cơ bản của Luật TGPL năm 2017 (sửa đổi, bổ sung). Luật gồm 8 chương, 48 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, thay thế Luật TGPL năm 2006.
Luật Trợ giúp pháp lý có nhiều nội dung mới, quy định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong công tác TGPL; mở rộng đối tượng được TGPL; quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc TGPL; bổ sung các quy định về trình tự thực hiện TGPL, tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL, nhất là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động tố tụng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trung tâm TGPL tỉnh trong việc tham gia tố tụng tại tòa án…
TRÚC GIANG

Không có nhận xét nào